วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ประวัติ

ชื่อ เสาวรส พรหมโชติ

ชื่อเล่น P3n Nuang'z

เกิดวันที่ 1 มิ.ย. 35  อายุ 18 ปี

ศึกษาอยู่ชั้น ปวช.3007 สาขาคอมพิวเตอร์

โรงเรียนวิมลพณิชยการ ศรีย่าน

รั๊คเทอจัง♥  บีส เอิร์น เก้า อัน จ๋า นุ๊ก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น